Bereid je voor op volgende levensfasen. CrossRoads helpt je daarbij.ExecutiveCareerswitch.com
Voorbereiden op de volgende levensfasen?! Echt het helpt.    In de afgelopen weken heb ik intensief gewerkt met een aantal mensen die allemaal bezig waren met hetzelfde vraagstuk: voorbereiden op de volgende levensfase?  En zo ja,…