Executive Career Switch

Ton Heerts vraagt zich in het FD van 12 januari af of nederland niet kampioen onzeker werk is. Alles wordt flexibel en niks is meer vast. Of hij nu gelijk heeft of niet doet er niet zo toe. Al was het maar omdat ‘vast’ op ‘executive niveau knap ‘onzeker’ is. De consequentie is dat je er naar moet streven een onafhankelijke positie in te nemen.  Dat is niet door zo rijk te worden dat het niet meer uitmaakt. Het helpt wel natuurlijk. Onafhankelijkheid ontstaat ook wanneer je een netwerk om je heen verzamelt dat weet waar je mee bezig bent, waarom je daar mee bezig bent en ook nog bereid is een hand uit te steken als dat nodig is. Dan kan je snel schakelen als je iets nieuws wilt. Deze positie krijg je niet ‘over night’ voor elkaar. Het is een levenshouding en een heel systematisch spel van geven en nemen. Voor executives is netwerken essentieel om aan een nieuwe job te komen. Zorg dat je al een warm contact bent bij de doelgroep die voor jou relevant is. En dat is dus ook de eindklant. Organisaties werven in toenemende mate uit het eigen netwerk (al dan niet met hulp van externen). Het loont dus om je niet uitsluitend afhankelijk te maken van die externen. Hoe doe je het netwerk bouwen als je zonder job zit? Het is nog niet te laat maar wel jammer dat je niet eerder bent begonnen. Het zijn een paar simpele stappen. Wie is voor jou interessant? Wat zou je hen kunnen vertellen over jouw praktijktheorie die je in de afgelopen 10 jaar hebt opgedaan? En de allerbelangrijkste: wat zou jij van jouw gesprekspartner willen leren? Deze laatste vraag is de opening voor het contact. Je vraagt iets aan de ander waar hij of zij veel van weet. Dat streelt bij bijna iedereen de ijdelheid en maakt de entree relatief eenvoudig. Ik hoop wel dat je vragen oprecht zijn en dat je ook echt in de ander bent geïnteresseerd. Als dat zo is, ziet je gesprekspartner dat direct en krijgt het gesprek de lading van gelijkwaardigheid. De afhankelijkheid is weg en de ander gaat tijdens het gesprek jouw toegevoegde waarde zien. Je blijft weg van die ongelijkheid en broeierige lading: leuk- gesprek-maar-heb-je-een-baan-voor-me?’. Probeer het maar, het levert je veel waardevolle contacten op die op termijn zeker voor je gaan werken. Of Ton Heerts nu gelijk heeft of niet.